<div align="center"> <h1>Historia miasta Przemyśla</h1> <h3>Przemyśl - zarys dziejów miasta, zabytki, zjęcia, Kresy Wschodnie, Orlęta Przemyskie.</h3> <p>Przemyśl, historia Przemyśla, kopiec tatarski,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/prz_glow.html" rel="nofollow">www.kki.pl/pioinf/przemysl/prz_glow.html</a></p> </div>